Distribution of Samurthi Beneficiaries as at December - 2008
 
Serial
No.
DS Division No. of
Zone
Total
Population
No. of
Families
No.of Beneficiary
Families
% of Benefciaries
Families
No. of families receiving Samurdhi Allowance
Rs.
155/=
Rs.
250/=
Rs.
350/=
Rs.
415/=
Rs.
615/=
Total
1 Manmunai North 4        86,621     22,372 9705 43.38 2954 1384 1223 4122 22 9705
2 Kattankudy 2        47,839     12,342 5761 46.68 1869 625 544 2706 17 5761
3 Manmunai Pattu 2        30,600       8,387 5343 63.71 1444 466 568 2842 23 5343
4 MS&EP 3        59,539     15,716 9464 60.22 2743 994 1078 4632 17 9464
5 Porathivu Pattu 3        49,067     12,670 8487 66.99 621 1111 1301 5390 64 8487
6 Manmunai South West 2        25,279       6,766 4796 70.88 661 518 611 2942 64 4796
7 Manmunai West 2        29,578       8,041 5558 69.12 698 452 707 3637 64 5558
8 Eravur Town 2        35,700       8,740 5638 64.51 1714 723 602 2581 18 5638
9 Koralai Pattu 1        22,918       6,333 3867 61.06 609 419 532 2289 18 3867
10 Koralai Pattu West 1        28,031       7,167 4487 62.61 1411 436 493 2129 18 4487
11 Koralai Pattu Central 1        30,164       7,739 4450 57.50 1426 369 409 2227 19 4450
12 Koralai Pattu North 2        22,250       5,826 3982 68.35 322 343 494 2784 39 3982
Sub Total 25    467,586  122,099        71,538 58.59  16,472  7,840  8,562  38,281    383   71,538
Special Issue No. of
Zone
Total
Population
No. of
Families
No.of Beneficiary
Families
% of Benefciaries
Families
No. of families receiving Samurdhi Allowance
Serial
No.
DS Division Rs. 210/= Rs. 375/= Rs. 415/= Rs. 525/= Rs. 900/= Total
13 Eravur Pattu 1        35,272       8,332 4394 52.74 825 331 359 2829 50 4394
14 Koralai Pattu South 3        78,365     19,007 11349 59.71 2539 901 1129 6760 20 11349
Sub Total 4 113637 27339 15743 57.58 3364 1232 1488 9589 70 15743
Total 29 581223 149438 87281 116.174564 19836 9072 10050 47870 453 87281
                     
Source: District Samurthi office