Samurdhi Social Security Trust Fund - 2008
Serial No. DS Division  Total Birth Marriage  Medical Death Scholaship
Rs.2500 Rs.5000 Rs.1000 Rs.3000            
No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount No. Amount
1 Manmunai North       157         306,700      10       25,000       3       15,000       23       23,000  -   -       22       32,700      17        170,000 82 41000
2 Kattankudy       111         209,600      13       32,500       5       25,000       33       33,000  -   -       13       19,600        8          80,000 39 19500
3 Manmunai Pattu         69         162,900        7       17,500       2       10,000       23       23,000  -   -         8       12,400        9          90,000 20 10000
4 MS&EP       164         454,000      33       82,500       1         5,000       38       38,000  -   -       22       27,500      28        280,000 42 21000
5 Porathivu Pattu       109         165,900        8       20,000  -   -        37       37,000  -   -       15       17,900        7          70,000 42 21000
6 Manmunai South West         73         109,900        6       15,000  -   -        13       13,000  -   -         9       11,900        5          50,000 40 20000
7 Manmunai West       152         208,500        7       17,500  -   -        15       15,000  -   -       15       23,500      10        100,000 105 52500
8 Eravur Town         87         142,750        7       17,500       4       20,000       43       43,000     1        3,000        8         9,250        4          40,000 20 10000
9 Eravur Pattu       105         237,900      10       25,000       1         5,000       25       25,000  -   -       16       23,400      14        140,000 39 19500
10 Koralai Pattu South         71         145,700        7       17,500       1         5,000         9         9,000  -   -         4         3,700        9          90,000 41 20500
11 Koralai Pattu         62           93,300        7       17,500       2       10,000         4         4,000  -   -         8       12,800        3          30,000 38 19000
12 Koralai Pattu West       104         125,500        9       22,500  -   -        30       30,000  -   -         3         4,000        4          40,000 58 29000
13 Koralai Pattu Central       120         170,650        3         7,500       2       10,000       14       14,000  -   -         4         5,150        9          90,000 88 44000
14 Koralai Pattu North         43         101,500        5       12,500  -   -          5         5,000  -   -         2         2,000        7          70,000 24 12000
Total  1,427  2,634,800  132  330,000   21  105,000   312  312,000   1     3,000  149  205,800  134  1,340,000  678  339,000
                               
Source: District Samurthi office